CliniClowns

Loyaliteitsonderzoek onder donateurs

CliniClowns

CliniClowns is een charitatieve organisatie die ontspanning biedt voor zieke kinderen en mensen met dementie. Door middel van oprecht contact en verbeeldingskracht zorgt CliniClowns voor veerkracht en verlichting. Hiermee bieden zij ondersteuning binnen de zorg en dragen zij bij aan het welzijn van zieke kinderen en mensen met dementie.

De Uitdaging

CliniClowns is volledig afhankelijk van de bijdragen van haar donateurs. Het voortbestaan van deze bijdragen is daarom van levensbelang. Het heeft dan ook een hoge prioriteit om de huidige donateurs te binden en behouden. Om dit te kunnen doen heeft CliniClowns inzicht nodig in de loyaliteitsattitude van haar donateurs en welke stappen eventueel ondernomen kunnen worden om deze attitude verder te verbeteren. De organisatie heeft Dunck gevraagd om de binding met de huidige groep donateurs in te kaart brengen en de kansen te schetsen waarmee CliniClowns haar loyaliteitsaanpak kan optimaliseren.

Onze aanpak

Dunck heeft een loyaliteitsonderzoek uitgevoerd onder donateurs van CliniClowns. Zij werden via zowel e-mail als post uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. In het onderzoek werden donateurs onder andere gevraagd in welke mate zij verwachten de komende jaren te blijven steunen, in welke mate zij open stonden om ook op andere manieren hun steun aan CliniClowns te geven en hoe zij verschillende communicatiemiddelen waarderen. Daarnaast wilde CliniClowns ook graag weten welke werkzaamheden van de organisatie bekend waren onder haar donateurs en welke werkzaamheden nog meer aandacht verdienden.

Na drie weken is er voldoende respons opgehaald en kon Dunck beginnen met de analyse. De resultaten zijn op totaalniveau geanalyseerd, maar ook verdiept naar verschillende subgroepen binnenĀ  de donateursbase om te achterhalen hoe verschillende subgroepen scoorden ten aanzien van loyaliteit. Tot slot zijn er conclusies en concrete aanbevelingen opgesteld, waar CliniClowns mee aan de slag kon om de huidige behoudsaanpak verder te verbeteren.

Wat CliniClowns over ons zegt
cliniclowns-logo-250pxdef
Chantal de Bly
Fondsenwerver Particuliere Markt

Het Resultaat

CliniClowns heeft meer inzicht in de loyaliteitsattitude van haar donateurs. Het is duidelijke welke groepen sterk betrokken zijn bij het goede doel en welke minder sterk. Ook is het CliniClowns duidelijk geworden waar de grootste verbeterpunten liggen in de huidige behoudsaanpak. Met een tweede meting die later in 2020 zal plaatsvinden zullen de effecten zichtbaar worden van de aanpassingen die CliniClowns op basis van de eerste meting heeft doorgevoerd.