Dierenbescherming

Loyaliteitsonderzoek onder donateurs

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is een charitatieve organisatie die zich inzet voor het dierenwelzijn in Nederland, door middel van noodhulp, het handhaven van dierenwelzijn en het beïnvloeden van de samenleving. Dit doen zij met steun van leden, donateurs, collectanten en duizenden vrijwilligers.

De Uitdaging

De Dierenbescherming beschikt over een grote achterban van dierenliefhebbers die graag het verschil willen maken. De Dierenbescherming is afhankelijk van de steun van deze achterban en vindt het dan ook heel belangrijk dat zij tevreden zijn. Daarom heeft de Dierenbescherming in 2015 aangegeven meer focus te willen leggen op het binden en behouden van leden en donateurs. Hierbij is Dunck gevraagd om de binding met de huidige achterban in kaart te brengen en kansen te schetsen die deze relatie kunnen versterken.

Dierenbescherming
Loyaliteitsonderzoek

Onze aanpak

Dunck heeft sinds 2015 jaarlijks een loyaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij de tevredenheid, groeipotentie en steunmotieven van leden en donateurs worden gemeten. De Dierenbescherming is daarnaast ook geïnteresseerd in de waardering van hun communicatiekanalen en de mate waarin haar leden en donateurs zich op rationele en emotionele wijze verbonden voelen met de organisatie. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of zij het gevoel hebben dat hun bijdrage impact heeft en of zij voldoende waardering voor hun steun ervaren. Via e-mail zijn leden en donateurs uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen en na drie weken is Dunck gestart met de analyse van de uitkomsten. Hierbij zijn de resultaten vergeleken met andere goede doelen binnen de benchmark van Dunck. Tot slot zijn de uitkomsten van de vragenlijst vertaald naar concrete conclusies en aanbevelingen waar de Dierenbescherming mee aan de slag kon om de behoudsaanpak steeds verder te verbeteren.

Inmiddels heeft de Dierenbescherming al vier keer een loyaliteitsonderzoek laten uitvoeren bij Dunck en groeit jaarlijks hun inzicht over de mate van loyaliteit, betrokkenheid en de wensen en behoeften van hun leden en donateurs.

Het Resultaat

Door herhaalde metingen is het voor de Dierenbescherming eenvoudiger om de uitwerkingen van bepaalde acties in kaart te brengen en zo aan de juiste ‘knoppen’ te kunnen draaien om hun achterban zich gewaardeerd te laten voelen. Dit is ook terug te zien in een stijgende loyaliteit onder leden en donateurs van de Dierenbescherming.