KWF kankerbestrijding

Welkomstprogramma voor donateurs

KWF Kankerbestrijding

Met meer dan 1 miljoen particuliere donateurs is KWF het grootste goede doel van Nederland. Zoals voor velen bekend, spant KWF zich in om de ziekte kanker zo snel mogelijk te verslaan. Om dit doel te bereiken doet KWF aan fondsenwerving. Het behouden van donateurs is hierbij van essentieel belang.

Welkomstprogramma

De Uitdaging

Particuliere donateurs hebben het grootste aandeel in de inkomsten van KWF. Op doorlopende basis stromen er vele nieuwe donateurs binnen. Dit zijn voornamelijk mensen die een structurele machtiging aangaan of een losse gift doen. Een groot gedeelte van deze nieuwe donateurs doet slechts één of enkele giften. De uitdaging was om een concept voor een welkomstprogramma te ontwikkelen waarmee KWF zowel het behoud als het bindingsgevoel onder haar nieuwe donateurs kon stimuleren.

Welkomstprogramma
Donateurs

Onze aanpak

Voor het ontwikkelen van succesvolle welkomstprogramma’s heeft Dunck haar eigen methodiek ontwikkeld. Deze is ook bij KWF toegepast. We zijn gestart met het verzamelen van inzichten vanuit de data, doelgroep en organisatie. Op basis hiervan zijn de centrale thematiek en onderwerpen voor het welkomstprogramma bepaald zodat we de juiste snaar bij nieuwe donateurs weten te raken. Vervolgens hebben we deze vertaald naar een reeks van aansprekende campagnes voor de eerste 18 maanden van het donateurschap. Hierbij hielden we rekening met diverse segmentaties.

Het Resultaat

Ons eindresultaat is een concreet concept met een advies over de inzet en invulling van diverse aansprekende campagnes gedurende de eerste 18 maanden van een donateurschap. Op basis van onze uitwerkingen kon KWF de campagnes vervolgens zelf creëren en het welkomstprogramma inrichten. Intussen staan een aantal geweldige campagnes live. Zie hieronder enkele voorbeelden:

KWF