NLE

Strategische Loyalty Plan

NLE

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) wilde de beste worden op het gebied van klantbehoud. Wij ontwikkelden een strategisch loyaliteitsplan dat richting geeft aan het bereiken van deze ambitie.

De Uitdaging

NLE is in korte tijd snel gegroeid van prijsvechter naar grote en serieuze energieleverancier. NLE had haar basis goed op orde qua data, ict en klantenservice. Daarmee vond zij het tijd voor een volgende stap; de beste worden op het gebied van klantloyaliteit. De directie van NLE gaf Dunck de opdracht om een organisatiebreed loyaltyplan te schrijven.

Klantbehoud - lampje in handen
loyalty marketing strategy -loyaliteitsmarketing voor een energiemaatschappij

Onze aanpak

Gedurende een periode van drie maanden werd een intensief samenwerkend projectteam samengesteld bestaande uit directie, ict, marketing, crm, klantenservice en Dunck. Hierbij is eerst een inventarisatie gemaakt van alle bestaande loyalty activiteiten en processen waarna hierop is gereflecteerd binnen het projectteam. Vanuit deze reflectie zijn verbeteringen en gewenste vernieuwingen bepaald. Deze zijn geconcretiseerd in de vorm van uitvoerbare projecten die zijn geplot in de tijd.

Het Resultaat

Resultaat was een organisatie breed gedragen loyaliteitsplan. Dit plan geeft NLE handvatten voor de korte en lange termijn. Het geeft concreet richting aan het bereiken van de ambitie om de beste te worden op het gebied van klantloyaliteit. De verantwoording voor de uitvoering van het plan is in de eigen organisatie belegd. Diverse projecten uit het plan zijn inmiddels opgestart en leveren eerste resultaten op.