Loyalty Journey

Op het juiste moment bouwen aan loyaliteit. Dit kan door in te spelen op de fases binnen de levenscyclus van de klantrelatie. Wij ontwikkelen aansprekende en effectieve journeys die jouw klanten de juiste aandacht geven en volgen. Je krijgt grip op de klantrelatie.

Waarom

Je wilt op de juiste momenten binnen de klantlevenscyclus bouwen aan loyaliteit. Zowel als het gaat om nieuwe als trouwe klanten. Maar ook bij de ‘probleemklant’ en de verloren klant. Je wilt bestaande en nieuwe contactmomenten aangrijpen en de fases die de klant doorloopt goed volgen.

Methodiek

We analyseren wat de belangrijke fases zijn in jouw klantlevenscyclus, brengen jouw klanttypen en de relevante momenten in kaart en ontwikkelen hierop toegesneden aansprekende campagnes. In samenspraak met jou verzorgen we ook de implementatie en het beheer, inclusief systeemintegratie.

Resultaat

Je bouwt klantkennis op en krijgt profielinformatie. Je hebt grip op de klantrelatie door de hele levenscyclus. Je bent ontevredenheid voor en reduceert uitstroom op kritieke opzegmomenten. Je geeft de juiste aandacht door aan te sluiten op de behoefte per fase. De klant voelt zich herkend en erkend.

Onze Loyalty Journey oplossingen

Dunck biedt verschillende loyalty journey oplossingen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Loyalty Journey

Welkom

 Onder nieuwe klanten is de uitstroom vaak het grootst. Een welkomstprogramma helpt je bij het verminderen van deze uitstroom.

Loyalty Journey

Retentie

Klanten die al een tijd inactief zijn. Een retentiecampagne richt zich op het behoud van deze risicoklanten.

Loyalty Journey

Win-back

Campagnes gericht op liefdevol afscheid en opnieuw ontdekken zorgen voor terugwinnen van verloren klanten.

Enkele partijen waar wij een Loyalty Journey voor hebben ontwikkeld:

Case: Welkomstprogramma Liliane Fonds

Loyalty Journey

Meer betrokkenheid, binding en waardering voor donateurs: dat was de wens van Liliane Fonds.

Na een uitgebreide analyse ontwikkelden en implementeerden we een welkomstprogramma voor nieuwe donateurs. Een programma met een reeks aansprekende campagnes voor de eerste 12 maanden van het donateurschap.

De campagne draait vanuit het campagnemanagementsysteem van Dunck. Dagelijks worden er geautomatiseerde campagnes verzonden naar duizenden donateurs.

Hulp nodig bij het ontwikkelen van een succesvolle journey?