Loyalty Marketing Strategy

Hoe krijg je grip op je loyaliteit? Hoe bind je klanten duurzaam aan jouw organisatie en verhoog je de klantwaarde? Investeren in een robuuste meerjarenvisie op klantloyaliteit loont. Een Loyalty Marketing Strategy die aansluit bij de kernwaarden, marktbenadering en positionering van jouw organisatie.

Waarom

Trouwe klanten besteden meer en kosten minder. Toch lukt het veel organisaties niet om klanten duurzaam aan zich te binden. De oorzaken? Vaak ontbreekt een duidelijke Loyalty Marketing Strategy. Ook is loyaliteit niet altijd goed geworteld in de organisatie en ontbreekt de rode draad tussen verschillende activiteiten.

Methodiek

Stap voor stap ontwikkelen we samen met jou een loyality marketing strategie die naadloos aansluit bij de kernstrategie, marktbenadering en positionering van jouw organisatie. We creëren praktisch inzicht in hoe je de strategie ook werkelijk kunt verwezenlijken en hoe je deze binnen de organisatie kunt verankeren.

Resultaat

Je hebt een robuuste meerjarenvisie op klantloyaliteit in handen, passend bij het product, het merk en de klant. Inclusief doorvertaling naar de organisatie en concreet te realiseren loyaliteitsprojecten in de tijd. Het resultaat: duurzame klantenbinding, minder uitstroom en een hogere klantwaarde.

Loyalty Marketing Strategy oplossingen

Dunck biedt verschillende Loyalty Strategy Marketing oplossingen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

loyalty marketing strategy - scan

Loyalty Scan

Ben je benieuwd naar kansen en bedreigingen op het gebied van klantloyaliteit? Of wil je een lijst met aandachtspunten en quick wins? Vraag dan naar een Loyalty Scan.

Loyalty Marketing Strategy plan

Loyalty Plan

Wil je stapsgewijs de loyaliteit van jouw klanten verhogen? En dit goed inbedden in jouw organisatie? Zorg dan voor een gefundeerd Loyalty Plan met een concrete roadmap. 

loyalty marketing strategy - Abonnement

Loyalty Abonnement

Heb je regelmatig ondersteuning nodig op het gebied van klantloyaliteit? Specialisten die met je meedenken? Of die werk kunnen verzetten? Dan is het Loyalty Abonnement iets voor jou.

Enkele partijen die wij hebben geholpen met hun Loyalty Marketing Strategy:

Case: Loyalty Plan Nederlandse Energie Maatschappij

loyalty marketing strategy -loyaliteitsmarketing voor een energiemaatschappij

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) had op verschillende gebieden een enorme ontwikkeling doorgemaakt en wilde zich nu ontwikkelen op het gebied van klantbehoud. De doelstelling was duidelijk: de beste worden op het gebied van klantbehoud.

Hiervoor hebben wij samen met NLE een projectteam samengesteld. Samen hebben we de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens stapsgewijs een uitvoerbaar plan opgesteld. Uiteindelijk is er een mooi strategisch loyaliteitsplan uit gekomen dat richting geeft aan het bereiken van hun ambitie.

 

Hulp nodig bij het ontwikkelen van een Loyalty Marketing Strategy?