Krijg inzicht in de loyaliteit van jouw klanten

Klanten met een hoog uitstroomrisico en een hoge klantwaarde heb je het liefst zo scherp mogelijk in beeld. Maar hoe krijg je inzicht in de loyaliteit van jouw klanten? Loyalty Insight laat je zien waar jouw uitdagingen liggen rond klantloyaliteit, uitstroomreductie en klantwaardeontwikkeling. Dit doen we onder meer door klantonderzoeken, datamining op het gedrag van klanten en de inzet van voorspellingsmodellen. Zo pak je problemen aan en benut je groeikansen. Want klanten zijn het kapitaal van jouw organisatie.

Loyalty Insights - loyaliteitsonderzoek

Hoe kom jij te weten wat er speelt en wat er moet gebeuren?

Klantonderzoek

Wat leeft er bij jouw klanten? Als je echt naar hen luistert, kun je jouw producten en diensten beter afstemmen op de doelgroep. Je weet wat de actuele ontwikkelingen zijn en krijgt inzicht in hoe zaken beter en slimmer kunnen. Daarnaast geef je het signaal af aan jouw klanten dat je echte interesse in hen hebt. 

Klantbelevingsonderzoeken helpen je hierbij. Er zijn diverse onderzoeksmethoden. Ze kunnen strategisch, relationeel en operationeel worden ingezet. Na het onderzoek geven wij advies voor concrete verbeteracties en ondersteunen we bij het doorvoeren van deze acties. Het resultaat: een optimalere klantbeleving en trouwe klanten.

Impact & Succesmeting

Meten is weten. Investeer je in een loyaliteitsprogramma of verstuur je loyaliteitscampagnes? Dan wil je ook inzicht hebben in het succes ervan. Op die manier kun je jouw programma’s en campagnes steeds verder verbeteren. En kun je onderbouwde beslissingen nemen over continueren, stoppen, uitbreiden of aanpassen. 

De impact- en succesmeting bestaat uit een evaluatie en een objectieve meting. We evalueren hoe de klant het programma waardeert en stellen objectief de impact vast van een marketinginitiatief. Zo weet je of het initiatief tot de gewenste veranderingen heeft geleid. 

Gedragsanalyse

Je hebt een serieuze hoeveelheid klantdata. Met deze data wil je inzicht krijgen in het loyaliteitsgedrag van jouw klanten. Gedragsanalyse en segmentatie helpen hierbij. De meest voorkomende analyses zijn de uitstroomanalyse, de profielanalyse en de analyse van klantwaarde op klantniveau. Hiermee heb je jouw klanten scherp in beeld en krijg je meer grip op jouw klanten. Zo kun je hen gerichter benaderen.

Churn modelling

Welke klanten stromen er uit en waarom? Churn prediction modelling voorspelt de uitstroom, zodat je maatregelen kunt nemen. Het model werkt vooral als je een flink aantal klanten hebt en als er sprake is van enige mobiliteit en voldoende transactiedata. Wij helpen je bij het voorspellen van churn en zorgen voor de implementatie van het churnmodel. Ook laten wij je de bijbehorende werkwijze zien. Zo verlaag je de churn en verbeter je de financiële- en concurrentiepositie.

Concurrentie-onderzoek

Het is belangrijk om te weten hoe jouw organisatie in de markt staat en hoe jouw belangrijkste concurrenten zich tot jou verhouden. Waar liggen de sterke en minder sterke punten van jouw organisatie? En in hoeverre komt de beoogde merkpositionering overeen met de gepercipieerde merkpositie? Op deze manier ben je beter in staat om kansen en bedreigingen te signaleren en hierop in te spelen door middel van campagnes en programma’s.

Dashboard & rapportages

Bent je binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor loyaliteit? Dan investeert je tijd, geld en energie in het ontwikkelen van jouw organisatie en het beleid. De informatie die je hiervoor nodig hebt is meestal versnipperd in de organisatie aanwezig. Wil je een volgende stap maken, dan is overzicht en inzicht nodig. Onze loyalty dashboards en rapportages bieden je dit overzicht. Helder, makkelijk leesbaar en overzichtelijk. Zo kun je snel beoordelen of jouw organisatie nog op koers ligt qua loyalty en waar eventuele knelpunten liggen.

Wil jij ook meer klantinzicht?

Wil jij weten waar jouw kansen liggen op het gebied van klantloyaliteit? Of hoe loyaal jouw klanten zich voelen en gedragen? Dunck geeft je dit inzicht. Zo heb je de juiste inzichten om fact-based te bouwen aan loyaliteit.

Meer lezen over loyalty insights?

Klantwaarde

Wat is klantwaarde?

Om vast te stellen hoe je organisatie presteert op het gebied van klantloyaliteit is inzicht in betrokkenheid, klantwaarde en uitstroom nodig. In dit blog staat klantwaarde centraal.

Lees meer