Loyalty Strategy

Hoe krijg je grip op klantloyaliteit? Hoe bind je klanten duurzaam aan jouw organisatie en verhoog je de klantwaarde? Investeren in een robuuste meerjarenvisie op klantloyaliteit loont. Een loyaliteitsstrategie die aansluit bij de kernwaarden, marktbenadering en positionering van jouw organisatie.

Waarom

Trouwe klanten besteden meer en kosten minder. Toch lukt het veel organisaties niet om klanten duurzaam aan zich te binden. De oorzaken? Vaak ontbreekt een duidelijke loyaliteitsstrategie. Ook is loyaliteit niet altijd goed geworteld in de organisatie en ontbreekt de rode draad tussen verschillende activiteiten.

Methodiek

Stap voor stap ontwikkelen we samen met jou een loyaliteitsstrategie die naadloos aansluit bij de kernstrategie, marktbenadering en positionering van jouw organisatie. We creëren praktisch inzicht in hoe je de strategie ook werkelijk kunt verwezenlijken en hoe je deze binnen de organisatie kunt verankeren.

Resultaat

Je hebt een robuuste meerjarenvisie op klantloyaliteit in handen, passend bij het product, het merk en de klant. Inclusief doorvertaling naar de organisatie en concreet te realiseren loyaliteitsprojecten in de tijd. Het resultaat: duurzame klantenbinding, minder uitstroom en een hogere klantwaarde.

Loyalty Strategy oplossingen

Dunck biedt verschillende Loyalty Strategy oplossingen. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Loyalty Scan

Ben je benieuwd naar kansen en bedreigingen op het gebied van klantloyaliteit? Of wil je een lijst met aandachtspunten en quick wins? Vraag dan naar een Loyalty Scan.

Loyalty Plan

Wil je stapsgewijs de loyaliteit van jouw klanten verhogen? En dit goed inbedden in jouw organisatie? Zorg dan voor een gefundeerd Loyalty Plan met een concrete roadmap. 

Loyalty Abonnement

Heb je regelmatig ondersteuning nodig op het gebied van klantloyaliteit? Specialisten die met je meedenken? Of die werk kunnen verzetten? Dan is het Loyalty Abonnement iets voor jou.

Enkele partijen die wij hebben geholpen met hun Loyalty Strategy:

Case: Loyalty Plan Nederlandse Energie Maatschappij

Energiemaatschappij

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) had op verschillende gebieden een enorme ontwikkeling doorgemaakt en wilde zich nu ontwikkelen op het gebied van klantbehoud. De doelstelling was duidelijk: de beste worden op het gebied van klantbehoud.

Hiervoor hebben wij samen met NLE een projectteam samengesteld. Samen hebben we de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens stapsgewijs een uitvoerbaar plan opgesteld. Uiteindelijk is er een mooi strategisch loyaliteitsplan uit gekomen dat richting geeft aan het bereiken van hun ambitie.

 

Hulp nodig bij het ontwikkelen van een loyalty strategie?

Neem contact met ons op en samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw organisatie te helpen bij de ontwikkeling van een loyalty strategie.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Meer weten? Bekijk ons privacystatement.

ambassadeur campagnes