Loyalty succesmeting

Investeer jij in een loyaliteitsprogramma of campagnecyclus? Dan wil je ook helder inzicht hebben in het resultaat. We evalueren gedrag en waardering binnen het initiatief en doen een objectieve impactmeting.

Methodiek

We zoomen in op gedragsdata. We bekijken de deelname in het geheel en naar afzonderlijke onderdelen, zoals respons op campagnes en gebruik van benefits. Aanvullend hanteren we klantonderzoek, ook weer naar waardering in het algemeen en onderdelen afzonderlijk. We stellen in de impactmeting objectief vast of het initiatief tot de gewenste veranderingen heeft geleid, zoals de NPS, uitstroom of klantwaarde.

Resultaat

Je hebt inzicht in het succes van jouw loyaliteitsprogramma, campagnecyclus of volledige Loyalty Journey. Zowel in het geheel als in de losse onderdelen. Hiermee kan je vervolgens onderbouwde beslissingen nemen over het optimaliseren of herinrichten van jouw loyalty activiteiten.

Wij hebben klantonderzoeken & NPS metingen gedaan voor:

Hulp nodig bij jouw loyalty insight?

Wil jij graag meer loyale klanten aan jouw bedrijf of merk binden? Als loyalty specialist kijken we samen met jou graag naar de mogelijkheden binnen jouw bedrijf of merk. Neem gerust contact op met onze loyalty specialisten. We bespreken samen de mogelijkheden.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Meer weten? Bekijk ons privacystatement.

ambassadeur campagnes