Greenpeace

Loyaliteitsonderzoek onder supporters

Loyaliteitsonderzoek onder supporters

Greenpeace is een activistische en onafhankelijke charitatieve organisatie die wereldwijd actief is. De organisatie zet zich in voor een groene en duurzame wereld waarbij vooral het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit hoog op de agenda staan. Dit doen zij door grote milieuproblemen onder de aandacht te brengen. Hierbij stimuleren zij duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame confrontaties.

De uitdaging

De achterban van Greenpeace bestaat uit donateurs die Greenpeace steunen middels een financiële bijdrage (financiële supporters) en activisten die Greenpeace op een andere manier steunen door petities te tekenen, deel te nemen aan demonstraties of protestacties of online actie te voeren (niet-financiële supporters). Hoewel beide groepen op verschillende manieren betrokken zijn bij Greenpeace, zijn ze beide van groot belang in het realiseren van de tomeloze ambitie die Greenpeace nastreeft: een groene, duurzame wereld. Te meer omdat Greenpeace onafhankelijk werkt en daarom geen giften van overheden en bedrijven aanneemt.

Greenpeace heeft aangegeven meer focus te willen leggen op het binden en behouden van haar financiële en niet-financiële supporters. Hierbij is Dunck gevraagd om de binding en betrokkenheid onder de huidige achterban in kaart te brengen en kansen te schetsen die deze relatie kunnen versterken.

Onze aanpak

Beide groepen supporters zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een online, kwantitatief onderzoek. Om de resultaten objectief te kunnen vergelijken, zijn aan beide groepen grotendeels dezelfde vragen gesteld, o.a. omtrent steunintentie, groeipotentie en inhoudelijke evaluatie van de verschillende communicatiemiddelen. In nuance verschilden de onderzoeken echter wel van elkaar, omdat de groepen dusdanig anders zijn en daardoor andere vraagstukken oproepen. Zo lag de nadruk onder financiële supporters op loyaliteit en onder niet-financiële supporters op groeipotentie en betrokkenheid.

Binnen drie weken was er voldoende respons opgehaald om te starten met de analyses. Voor beide groepen is een apart onderzoeksrapport opgesteld waarbij de resultaten van de groepen met elkaar zijn vergeleken. Daarnaast zijn de resultaten van de donateurs afgezet tegen de goede doelen-benchmark van Dunck om te kunnen zien hoe Greenpeace op loyaliteit presteerde ten opzichte van andere goede doelen organisaties en waar de sterke en minder sterke punten liggen in de huidige loyaliteitsaanpak.

Wil jij onderzoek doen naar de klantloyaliteit?

Het resultaat

Middels het onderzoek is het voor Greenpeace duidelijker geworden op welke punten financiële en niet-financiële supporters van elkaar verschillen en op welke manier de huidige loyaliteitsaanpak verder geoptimaliseerd kan worden om beide supportersgroepen op een duurzame manier te blijven binden en behouden.

Meer succesverhalen

Dunck heeft voor Greenpeace de binding en betrokkenheid onder de huidige achterban in kaart gebracht, en heeft kansen geschetst die deze relatie kunnen versterken.

Neem direct contact op

Wij helpen je graag verder met jouw loyaliteitsvraagstuk! Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.