Wat kost een B2B spaarprogramma?

Geschreven door: Laurens Spijkers
Medewerker - Laurens - Dunck

Inhoud van dit artikel:

Inleiding

Mooi dat je aan de slag wilt met een B2B spaarprogramma. Het is een bewezen instrument voor loyalere klanten en een hogere klantwaarde. Maar natuurlijk is er nog een belangrijke vraag voordat je kunt starten met een B2B spaarprogramma; wat kost dat nou eigenlijk?

In dit blog geven we een overzicht van de verschillende kostenposten bij de inzet van een B2B spaarprogramma. Per kostensoort geven we inzicht in de benodigde investeringen. Tot slot helpen we jou met de eerste aanzet tot een ROI berekening.

Om een spaarprogramma op te zetten kun je grofweg de volgende kostenposten aanhouden.

 1. Voorbereiding
 2. Creatie
 3. Techniek
 4. Beloningen
 5. Lancering & activatie
 6. Beheerkosten

Uiteraard, geen enkel B2B spaarprogramma is hetzelfde. Je hebt deze in allerlei soorten en maten. Daarom is het belangrijk om een spaarprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij de doelstellingen en het budget van jouw organisatie.

1. Voorbereidingskosten

Een B2B spaarprogramma ontstaat niet zomaar. Je zult resources vrij moeten maken om een plan op te stellen. In onze blog leggen we uit hoe je in 8 weken een succesvol B2B spaarprogramma kunt realiseren. De voorbereidingskosten hebben betrekking op de eerste 3 stappen uit het artikel:
1. Opstellen Gameplan
2. Ontwikkelen loyalty concept, inclusief opstellen businesscase
3. Ontwikkelen operationeel concept

Deze stappen kun je zelf uitvoeren of met een gespecialiseerd bureau. Twijfel je nog over zelf doen of uitbesteden? In ons blog.  “Aan de slag met een B2B loyaliteitsprogramma. Zelf doen of uitbesteden?” gaan we in op de voor en nadelen.

2. Creatie kosten

Tijdens de voorbereidingsfase zijn alle belangrijke keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van het B2B spaarprogramma. Zo is ook inzichtelijk gemaakt welke communicatiedragers worden ingezet, hoe het programma gelanceerd gaat worden en welke campagnes en activaties worden ingezet.

De creatiekosten omvatten alle investeringen die nodig zijn om de gekozen in- en externe communicatiemiddelen te ontwikkelen. Grofweg kun je hierbij uitgaan van het uitwerken van de copy en het design van de middelen. Zo kun je denken aan:
• Dedicated huisstijl voor het B2B spaarprogramma
• Online spaaromgeving (website en/of app)
• Procescommunicatie
• Onboardingsflows voor nieuwe deelnemers
• Getriggerde campagneactivaties
• Jaarkalender campagneactivaties
• POS materiaal
• Compliancy documenten, bijv. algemene voorwaarden en disclaimer
• Interne communicatie: bijv. handleidingen, presentaties, scripts, aankondigingen
• Inregelen servicedesk

Een loyalty specialist kan ondersteunen bij het ontwikkelen van de copy en het design van de benodigde middelen. Het is daarom van belang om een veelzijdige partner te selecteren. Heb je hier hulp bij nodig? Lees dan ook onze whitepaper: Checklist voor het selecteren van de perfecte partner voor jouw B2B spaarprogramma.

3. Technische implementatie

Om een spaarprogramma te realiseren is een online spaaromgeving bijna altijd noodzakelijk. Hierbij kun je bijvoorbeeld kiezen om een eigen systeem te bouwen of om gebruik te maken van een bestaand loyalty platform van een loyalty specialist.

Veelal wordt gekozen voor een bestaand loyalty platform. Op deze manier beperk je de initiële investeringen, voorkom je kinderziektes en kun je snel live met een B2B spaarprogramma. Het vergoedingenmodel voor dergelijke systemen kan variëren per aanbieder. Zo kan een vaste periodieke licentiefee gehanteerd worden, een variabele vergoeding per gebruiker of een combinatie van beide.

Dunck Loyalty Marketing hanteert enkel een vaste periodieke licentiefee. Hierbij wordt alleen betaald voor de afgenomen modules uit het modulaire spaarsysteem. Dit zorgt ervoor dat de investering in de technische oplossing zo laag mogelijk blijft en je niet meer betaalt dan nodig.

Er komen geen onnodige extra kosten bij naarmate het aantal gebruikers toeneemt.

4. Beloningen

De kern van elk spaarprogramma bestaat uit de beloningen die door klanten kunnen worden verdiend. Het overgrote deel van het budget dient daarom dan ook gereserveerd te worden voor beloningen. Uitgaven aan de beloningen bestaan uit een tweetal onderdelen:

 1. Kosten voor de beloning zelf
 2. Kosten voor de aflevering van de beloning

Kosten voor de beloning zelf
Een goed spaarprogramma heeft een juiste mix tussen zowel geldelijke (fysieke cadeaus) als emotionele beloningen (status en erkenning). Daarnaast is het raadzaam bij de samenstelling van het cadeauassortiment te kijken naar producten met een lage inkoopwaarde in combinatie met een hoge perceptiewaarde.. Deze is enerzijds te behalen op producten en/of diensten van jouw eigen organisatie (bijv. een gratis productvoucher of een producttraining). Anderzijds kan een inkoopvoordeel worden behaald door samen te werken met een loyalty specialist. Zij hebben veelal goede inkoopvoorwaarden bedongen door groot in te kopen voor meerdere spaarprogramma’s.

Kosten voor de aflevering van de beloning
Naast de kosten voor beloning zelf zijn er kosten verbonden aan het bezorgen van de beloning. Zo zijn er e-fulfilment kosten indien een cadeau opgestuurd moet worden naar de deelnemer. Echter, veelal worden deze kosten indirect doorbelast aan de deelnemer van het spaarprogramma door punten in te leveren.

Een goede loyalty partner helpt bij de samenstelling van het cadeauassortiment. Dit is ook niet onbelangrijk daar gemiddeld gezien in een volwassen spaarprogramma 80% van jouw budget besteed wordt aan de beloningen. Een goede partner zorgt voor een betaalbaar, onderscheidend en aansprekend assortiment. Lees meer in ons whitepaper: checklist voor het selecteren van een spaarprogramma

5. Lancering en activatie spaarprogramma

Nadat alle voorbereidingen gedaan zijn om te starten met het B2B spaarprogramma is het tijd om het spaarprogramma te lanceren. Hierbij is het goed om ervoor te zorgen dat intern iedereen op de hoogte is van het spaarprogramma en dat dit bijzondere moment gevierd wordt.

Vervolgens is het moment daar om de (potentiele) klanten te informeren over het nieuwe programma.

Interne lancering spaarprogramma

Bij een interne lancering worden alle medewerkers ingelicht en enthousiast gemaakt voor het nieuwe programma. Je kunt hierbij denken aan:

 • Een interne training
 • Een centraal launch en ‘vier’ moment
 • Publicatie op interne kanalen

Externe lancering spaarprogramma

De externe lancering zorgt ervoor dat bestaande en potentieel nieuwe klanten worden geïnformeerd over het nieuwe spaarprogramma. Veelal worden bestaande communicatiemiddelen hiervoor ingezet, zoals de website en nieuwsbrief. Daarnaast kun je ervoor kiezen om aanvullende communicatiekanalen in te zetten, zoals een Online-, Direct Marketing- of Telemarketingcampagne.

6. Programmabeheer

Het programma staat live. De eerste deelnemers stromen in en punten worden uitgegeven. Het is nu zaak om het programma succesvol te maken. Hierbij horen logischerwijs ook investeringen. Veelal kan worden uitgegaan van de volgende kosten:

A. Loyaliteitsplatform

Of je nu uitgaat van een zelf ontwikkeld spaarsysteem of een modulair spaarplatform van een loyalty partner, er zijn terugkerende kosten voor doorontwikkeling en/of het beheer van de online omgeving.

B. Loyalty management

Naast de technische ondersteuning is het belangrijk om het spaarprogramma goed te managen. De werkzaamheden hiervoor verschillen natuurlijk per programma, maar bevatten ten minste de volgende onderdelen;

 • Service: afhandelen van deelnemersvragen
 • Marketing: klantonderzoek, A/B testing, optimalisatievoorstellen
 • Beloningen: inkoop, voorraadbeheer, fulfilment en aanvullende organisatie van benefits
 • Campagnes: ontwikkelen en versturen van stimulerende campagnes
 • Reporting: resultaatmeting en campagnedashboard bijhouden
 • Dagelijkse monitoring: controleren van totale omgeving, toekenning punten, etc.
 • Loyalty Management: projectaansturing en doorontwikkeling spaarprogramma

ROI van een B2B spaarprogramma

Deze blog geeft je een goed beeld van de investering bij een B2B spaarprogramma. Zoals je hebt gelezen kun je het programma zo groot en klein maken als je zelf wilt. Een goed doordacht loyalty concept sluit aan op jouw businesscontext, de doelstellingen en het beschikbare budget.

Door slimme keuzes te maken tijdens het ontwerp zorg je ervoor dat ook jouw programma een positieve ROI kan behalen.

 

 

 

Meer weten?
Wil je meer weten over wat een B2B spaarprogramma kan opleveren? Lees dan onze whitepaper: checklist voor het selecteren van jouw B2B-spaarprogramma partner.