Aidsfonds

Merkonderzoek onder donateurs

Merkonderzoek onder donateurs

Aidsfonds (voorheen: Aids Fonds en STOP AIDS NOW!) is een non-profit organisatie die strijdt tegen een wereld zonder aids. Dit doen zij door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar genezing van hiv, voorlichting te geven en ervoor te zorgen dat medicijnen en goede preventiemiddelen sneller beschikbaar worden wereldwijd.

De uitdaging

Aids Fonds en STOP AIDS NOW! waren jarenlang gescheiden organisaties met hetzelfde doel: een wereld zonder aids. Samen met Dunck werkten beide organisaties al langere tijd aan de ontwikkeling van donateursloyaliteit. Hierbij was de positionering van beide merken als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. Het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! zijn gezamenlijk een project gestart om, met ondersteuning van een merkstrateeg, een nieuwe strategische koers te bepalen voor de merken. Een fusie behoorde hierbij tot de mogelijkheden.

Als partner van Aids Fonds en STOP AIDS NOW! is Dunck gevraagd om een merkenonderzoek uit te voeren onder donateurs van beide organisaties. De resultaten uit dit onderzoek moesten als input dienen voor de nieuwe merkenpositionering.

Onze aanpak

Onder donateurs van Aids Fonds en STOP AIDS NOW! heeft Dunck een kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst. Om de representativiteit van het onderzoek te verhogen, zijn donateurs zowel per e-mail als per post uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In het onderzoek werd gevraagd wat voor beeld donateurs hadden bij het goede doel dat ze steunden en hoe loyaal en betrokken zij zich bij dit doel voelden. Ook zijn donateurs gevraagd in hoeverre ze beide organisaties van elkaar vonden verschillen, hoe ze tegen een mogelijke fusie aankeken en welke merknaam daarbij hun voorkeur genoot.

Na circa twee weken was er voldoende respons verzameld om te starten met de analyses. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst naar drie groepen: donateurs die enkel Aids Fonds steunden, donateurs die enkel STOP AIDS NOW! steunden en donateurs die beide organisaties steunden. Op deze manier is gekeken op welke punten de groepen van elkaar verschillen in perceptie, loyaliteit, betrokkenheid en voorkeur. Aan de hand van deze inzichten is in een afrondende sessie advies richting Aids Fonds en STOP AIDS NOW! uitgebracht hoe de nieuwe merkenpositionering vorm te geven.

Het resultaat

Beide organisaties hebben meer inzicht gekregen in welke consequenties een mogelijke fusie tot gevolg heeft voor de loyaliteit en betrokkenheid van hun eigen donateurs en de manier waarop zij tegen de organisatie aankijken. Het onderzoek heeft bijgedragen om de strategische koers voor beide merken te bepalen. Kort daarna is besloten om beide merken te fuseren. Tegenwoordig heet de gefuseerde organisatie Aidsfonds.

Meer succesverhalen

Door onderzoek van Dunck hebben Aids Fonds en STOP AIDS NOW! beter inzicht gekregen in donateursloyaliteit op basis waarvan een strategisch besluit is genomen.
Charity

Bedankt voor je inschrijving op
de LoyaltyFacts nieuwsbrief!

Wij zouden je graag wat beter leren kennen. Daarom vragen wij je om aanvullende gegevens in te vullen. Zo kunnen wij berichten personaliseren, relevante content sturen en je gericht uitnodigen voor inspirerende loyalty events

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.