Succesvol bouwen aan donateursloyaliteit 

Succesvol bouwen aan 
donateurs-loyaliteit

Steeds meer goede doelen ervaren dat donateursloyaliteit niet vanzelfsprekend is. Nadat een donateur is geworven, valt er nog veel werk te verrichten om een donateur te binden en behouden. Dunck heeft meer dan 15 jaar ervaring in de charitatieve sector en ontwikkelde een effectieve methodiek om gericht te bouwen aan donateursloyaliteit. Door in te spelen op de juiste loyalty drivers stimuleren we zowel duurzame loyaliteit in gevoel (attitude) als gedrag. Wil jij ook loyalere donateurs? Lees dan snel welke oplossingen we o.a. inzetten.

B2C Donateursloyaliteit

Met welke loyalty oplossingen bouwen wij aan donateursloyaliteit?

Loyalty onderzoek

Onderzoek geeft inzicht in wat er speelt en wat er moet gebeuren. Door de juiste vragen op de juiste manier te stellen verzamel je betrouwbare stuurinformatie. In samenwerking met goede doelen en universiteiten ontwikkelden wij de Charity Support Score en een uitgebreidere onderzoeksmethodiek. Deze is speciaal ontwikkeld om uit te sturen naar donateursrelaties. Wij ondersteunen van A tot Z bij de uitvoering van diverse onderzoeken, inclusief vergelijking met benchmarkcijfers, conclusies en aanbevelingen.

Strategisch Loyalty Plan

Goede doelen besteden veel budget aan weving. Loyaliteit blijft nog veel te vaak onderbelicht. Terwijl hier juist veel te winnen valt. Maar waar moet je beginnen? Wij helpen goede doelen bij het opstellen van een strategisch loyalty plan. We definiëren loyaliteit en stellen vast hoe dit binnen jouw werkterrein tot stand komt. Vervolgens bepalen we met welke projecten en activiteiten je loyaliteit bij jouw donateurs stimuleert. Middels een concrete en haalbare roadmap kun je hier de komende jaren stapsgewijs mee vooruit

Donor Journey Optimalisatie

Een donateur doorloopt verschillende ontwikkelstadia na het aangaan van een donateursrelatie. Binnen ieder stadium past een andere invulling van de donor journey om succesvol te bouwen aan donateursloyaliteit. Zo wil je nieuwe donateurs zich thuis laten voelen en trouwe donateurs bijvoorbeeld inspireren tot meer. En donateurs die twijfelen of zelfs opzeggen wil je het liefst aan boord houden of in de toekomst vragen om weer terug te komen. Wij helpen goede doelen om onderdelen van de donor journey stapsgewijs te optimaliseren. 

Loyalty Support Abonnement

Het bouwen aan donateursloyaliteit vereist doorlopende aandacht. Als fondsenwerver of marketeer heb je hiervoor allerlei instrumenten tot je beschikking. Maar hoe zet je deze zo optimaal mogelijk in? Je wilt immers continu stappen blijven zetten en je tijd effectief besteden. Dan is het fijn om een partij te hebben die op tactisch niveau met je meedenkt. Waar je regelmatig mee kunt sparren. Of die in de operatie bijspringt als het even te veel of te complex wordt. Middels ons loyalty abonnement bieden we doorlopende en flexibele ondersteuning.

Neem jij al deel aan de CSS Benchmark van 2021?

Jaarlijks organiseert Dunck de Charity Support Score (CSS) Benchmark. Hiermee meten we de sectorbrede ontwikkeling van loyaliteit onder donateurs.

Deze goede doelen gingen je voor

KWF
Trombosestichting
VSO

Partnerships en samenwerkingen

Goede Doelen Nederland - Donateursloyaliteit
4DMC - Donateursloyaliteit
Data Inside - Donateursloyaliteit

Enkele cases over onze loyalty oplossingen

Charity
Loyalty Campaign
Welkomstprogramma voor donateurs
Voor het Liliane Fonds heeft Dunck een welkomstprogramma gerealiseerd dat de rationele en emotionele verbondenheid bij nieuwe donateurs stimuleert en uitstroom beperkt.
Charity
Loyalty Insights
Loyaliteitsonderzoek onder donateurs
Na onderzoek van Dunck is duidelijk geworden welke groepen sterk en minder sterk betrokken zijn bij CliniClowns. Op basis hiervan zijn verbeterpunten geïdentificeerd.
Charity
Loyalty Strategy
Strategische Loyalty Plan voor donateurs
Voor Milieudefensie heeft Dunck een breed gedragen Loyalty Plan ontwikkeld, waarmee de loyaliteit van financiële relaties aantoonbaar vergroot kan worden.