Succesvol bouwen aan B2B klantloyaliteit 

Succesvol bouwen aan 
B2B klantloyaliteit

Om nieuwe klanten te binden besteden veel bedrijven enorme budgetten aan promotie en kortingsacties. Dit resulteert veelal in switchgedrag doordat klanten gewend raken aan korting. Bedrijven die investeren in klantloyaliteit weten te ontsnappen aan dit kortingsmodel en hun marges te herstellen. Bovendien weten zij te groeien door de ontwikkelpotentie bij bestaande klanten beter te benutten. Dunck werkt al meer dan 20 jaar samen met merken, fabrikanten, groothandelaren en tal van andere bedrijven met zakelijke klanten. Voor hen ontwikkelde Dunck effectieve oplossingen om gericht te bouwen aan B2B klantloyaliteit. Wil jij ook loyale zakelijke klanten? Lees dan snel welke oplossingen we o.a. inzetten.

B2B klanloyaliteit

Met welke loyalty oplossingen bouwen wij aan B2B klantloyaliteit?

B2B Spaarprogramma

Een spaarprogramma stimuleert gewenste gedragingen van een klant. Deze gedragingen worden beloond middels virtuele punten. Hiermee bouwt de spaarder een saldo op welke uiteindelijk voldoende is om te verzilveren voor een passende incentive. Een spaarprogramma is ook heel geschikt om klantdata te verzamelen en verrijken. Aan de hand van jouw businesscontext richten we het programma op maat in. Zo stimuleer je de gedragingen die voor jou belangrijk zijn en sluiten de communicatie en incentives aan bij de relatie die jij met jouw klanten hebt.

B2B Privilegeprogramma

Een privilegeprogramma beloont een klant voor het ‘klant zijn’. Hierdoor creëer je toegevoegde waarde en laat je zien dat je klanten een streepje voor geeft. Bijvoorbeeld met exclusieve voordelen, voorrang of voorrechten bij jouw eigen organisatie of bij geselecteerde partners. Je kunt middels een multi-layer structuur kiezen voor oplopende benefits. Daarmee stimuleer je ontwikkeling en behoud van waardevolle klanten. Het programma wordt op maat ontwikkeld zodat deze past bij de thematiek en doelstellingen van jouw organisatie.

Strategisch Loyalty Plan

Bedrijven besteden vaak enorme budgetten aan promotie en werving. Loyaliteit blijft nog veel te vaak onderbelicht. Terwijl hier juist veel te winnen valt. Maar waar moet je beginnen? Wij helpen bedrijven bij het opstellen van een strategisch loyalty plan. We definiëren loyaliteit en stellen vast hoe dit bij jouw klanten tot stand komt. Vervolgens bepalen we met welke projecten en activiteiten je loyaliteit bij jouw klanten stimuleert. Middels een concrete en haalbare roadmap kun je hier de komende jaren stapsgewijs mee vooruit.

Concurrentieonderzoek

Concurrentie-
onderzoek

Het is belangrijk om te weten hoe jouw organisatie in de markt staat en hoe jouw belangrijkste concurrenten zich tot jou verhouden. Waar liggen de sterke en minder sterke punten van jouw organisatie? En in hoeverre komt de beoogde merkpositionering overeen met de gepercipieerde merkpositie? Op deze manier ben je beter in staat om kansen en bedreigingen te signaleren en hierop in te spelen door middel van loyaliteitsprogramma’s en -campagnes.

Wil jij ook succesvol bouwen aan B2B klantloyaliteit?

Deze organisaties gingen je voor

Enkele cases over onze loyalty oplossingen

B2B
Loyalty Program
Spaarprogramma voor resellers
Dunck is van ontwikkeling tot realisatie en beheer verantwoordelijk voor het doorlopende spaarprogramma van Financial Lease, waarmee autoverkopers worden beloond.
B2B
Loyalty Program
Privilegeprogramma voor agrariërs
Voor MS Schippers ontwikkelde Dunck een multilayer loyaliteitsprogramma dat voor een efficiëntere bedrijfsvoering zorgt en bewezen bijdraagt aan de groeidoelstellingen.
B2B
Loyalty Insights
Markt- en concurrentieonderzoek
Dunck heeft middels een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de marktpositie van Bakels in kaart gebracht en mogelijkheden tot groei en onderscheiding geïdentificeerd.