Vergroot je klantinzicht en verbeter je keuzes over klantloyaliteit

Vergroot 
inzicht in de loyaliteit van jouw klanten

Klanten vormen het kapitaal van jouw organisatie. Je wilt daarom niet met hen experimenteren. Toch worden keuzes in praktijk nog weleens op onderbuikgevoel gebaseerd. Dat is niet langer nodig. Met onze loyalty insights oplossingen ga je voortaan fact based aan de slag. We vergroten klantinzicht o.a. door onderzoeken, data-analyses en voorspellingsmodellen. Zo identificeren we kansen en uitdagingen op het gebied van klantloyaliteit. Waar gewenst gekoppeld aan concrete adviezen om loyaliteit te stimuleren.

Loyalty Insights - klantinzicht

Hoe kom jij te weten wat er speelt en wat er moet gebeuren?

Klantonderzoek

Wat leeft er bij jouw klanten? Als je echt naar hen luistert, kun je jouw producten en diensten beter afstemmen op de doelgroep. Je weet wat de actuele ontwikkelingen zijn en krijgt klantinzicht in hoe zaken beter en slimmer kunnen. Daarnaast geef je het signaal af aan jouw klanten dat je echte interesse in hen hebt. 

Klantbelevingsonderzoeken helpen je hierbij. Er zijn diverse onderzoeksmethoden. Ze kunnen strategisch, relationeel en operationeel worden ingezet. Het resultaat: inzicht in  hoe je concreet kunt toewerken naar een optimalere klantbeleving en trouwe klanten!

Impact & Succesmeting

Meten is weten. Investeer je in een loyaliteitsprogramma of verstuur je loyaliteitscampagnes? Dan wil je ook inzicht hebben in het succes ervan. Op die manier kun je jouw programma’s en campagnes steeds verder verbeteren. En kun je onderbouwde beslissingen nemen over continueren, stoppen, uitbreiden of aanpassen. 

De impact- en succesmeting bestaat uit een evaluatie en een objectieve meting. We evalueren hoe de klant het programma waardeert en stellen objectief de impact vast van een marketinginitiatief. Zo weet je of het initiatief tot de gewenste veranderingen heeft geleid. 

Gedragsanalyse

Je hebt een serieuze hoeveelheid klantdata. Met deze data wil je klantinzicht krijgen in het loyaliteitsgedrag van jouw klanten. Gedragsanalyse en segmentatie helpen hierbij. De meest voorkomende analyses zijn de uitstroomanalyse, de profielanalyse en de analyse van klantwaarde op klantniveau. Hiermee heb je jouw klanten scherp in beeld en krijg je meer grip op jouw klanten. Zo kun je hen gerichter benaderen.

Churn modelling

Churn prediction modelling voorspelt de uitstroom, zodat je maatregelen kunt nemen. Het model werkt vooral als je een flink aantal klanten hebt en als er sprake is van enige mobiliteit en voldoende transactiedata. Wij helpen je bij het voorspellen van churn en zorgen voor de implementatie van het churnmodel. Ook laten wij je de bijbehorende werkwijze zien. Zo verlaag je de churn en verbeter je de financiële- en concurrentiepositie.

Concurrentie-onderzoek

Het is belangrijk om te weten hoe jouw organisatie in de markt staat en hoe jouw belangrijkste concurrenten zich tot jou verhouden. Waar liggen de sterke en minder sterke punten van jouw organisatie? En in hoeverre komt de beoogde merkpositionering overeen met de gepercipieerde merkpositie? Op deze manier ben je beter in staat om kansen en bedreigingen te signaleren en hierop in te spelen door middel van campagnes en programma’s.

Dashboard & rapportages

Ben je binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor loyaliteit? Dan investeer je tijd, geld en energie in het ontwikkelen van jouw organisatie en het beleid. De informatie die je hiervoor nodig hebt is meestal versnipperd in de organisatie aanwezig. Wil je een volgende stap maken, dan is overzicht en klantinzicht nodig. Onze loyalty dashboards en rapportages bieden je dit overzicht. Helder, makkelijk leesbaar en overzichtelijk. Zo kun je snel beoordelen of jouw organisatie nog op koers ligt qua loyalty en waar eventuele knelpunten liggen.

Wil jij ook meer klantinzicht?

Ontdek in onze downloads met welke metrics je jouw klantinzicht vergroot

Enkele organisaties die wij helpen aan meer klantinzicht

B2C
Loyalty Insights
Interactief Loyalty Dashboard
Lees hier over Audax Publishing, het mediabedrijf achter de titels zoals Vriendin, Weekend en Girlz. Ontdek hoe Dunck met een uitgebreide set Loyalty KPI's en een doordacht interactief dashboard de betrokkenheid heeft verbeterd.
Charity
Loyalty Insights
Engagement-analyse onder relaties
Dunck heeft World Animal Protection succesvol geholpen met het vergroten van de loyaliteit door de betrokkenheid te meten, segmenteren en concrete acties te ondernemen voor meetbare resultaten. Lees hier het succesverhaal!
B2C
Loyalty Insights
Tevredenheidsonderzoek
Raaak Personeel heeft via een doelgericht tevredenheidsonderzoek van Dunck waardevolle inzichten verkregen en strategische optimalisaties doorgevoerd, om de impact op klant- en uitzendkrachttevredenheid te vergroten. Lees hier het hele succesverhaal!

Download nu!

Hoe loyaal voelen jouw klanten zich?

  • Krijg inzicht in de emotionele aspecten van loyaliteit
  • Verbind klanten op een dieper niveau met je organisatie
  • Haal meer uit je bestaande klantenbestand

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Download nu!

Hoe loyaal gedragen jouw klanten zich?

  • Krijg inzicht in klantloyaliteit met behulp van relevante metrics
  • Leer over de verschillende fases van klantloyaliteit
  • Krijg inzicht in de opbrengst van een klant

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.