Succesverhalen

Dunck heeft meer dan 20 jaar ervaring. In die tijd hebben we mogen werken voor uiteenlopende opdrachtgevers uit tal van sectoren. Daardoor is de kans groot dat we ook voor jouw organisatie wat kunnen betekenen. Bekijk hieronder alvast enkele succesverhalen!
B2C
Verjaardagscampagne met cadeaushop
Om uitzendkrachten en personeelsleden meer waardering te geven hebben wij de Raaak Cadeaushop ontwikkeld. Hier bestellen zij o.a. verjaardags- en kerstcadeaus.
Charity
Het meten van Loyaliteit
Om het effect van alle verschillende campagnes en loyaliteitsactiviteiten te meten, kijkt Milieudefensie zowel naar attitude als gedrag. De Charity Support Score (CSS) is een belangrijke graadmeter.
B2C
Interactief Loyalty Dashboard
Dunck heeft vastgesteld wat de specifieke Loyalty KPI's voor Audax zijn. Hierna hebben wij ook een Loyalty Dashboard gemaakt om de KPI's te monitoren.
Charity
Loyaliteitsonderzoek onder donateurs
Na onderzoek van Dunck is duidelijk geworden welke groepen sterk en minder sterk betrokken zijn bij CliniClowns. Op basis hiervan zijn verbeterpunten geïdentificeerd.
Charity
Engagement-analyse onder relaties
Dunck bracht in kaart hoe betrokken diverse groepen supporters van World Animal Protection zijn. Na de data-analyse zijn verbeterpunten geïdentificeerd per segment supporters.
Charity
Merkonderzoek onder donateurs
Door onderzoek van Dunck hebben Aids Fonds en STOP AIDS NOW! beter inzicht gekregen in donateursloyaliteit op basis waarvan een strategisch besluit is genomen.
B2C
Tevredenheidsonderzoek
Dunck heeft voor Raaak een onderzoek uitgevoerd, waardoor inzicht is verkregen in de tevredenheid en de wensen en behoeften van zowel klanten als uitzendkrachten van Raaak.
Charity
Loyaliteitsonderzoek onder donateurs
Door de jaarlijkse metingen van Dunck is het voor de Dierenbescherming eenvoudiger om de uitwerkingen van activiteiten te monitoren en zo de juiste acties te bepalen om loyaliteit te stimuleren.
Charity
Loyaliteitsonderzoek onder supporters
Dunck maakte voor Greenpeace inzichtelijk op welke punten financiële en niet-financiële supporters van elkaar verschillen en gaf advies om de loyaliteitsaanpak te optimaliseren.
Verenigingen
Welkomstprogramma voor leden
Dunck ontwierp een welkomstprogramma voor FNV. Nieuwe leden die het welkomstprogramma ontvangen, scoren veel hoger op de belangrijkste loyaliteitsmetric, de NPS.
B2B
Markt- en concurrentieonderzoek
Dunck heeft middels een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de marktpositie van Bakels in kaart gebracht en mogelijkheden tot groei en onderscheiding geïdentificeerd.
B2B
Kortlopende spaar- & winactie
In het kader van het 100-jarig jubileum van Solar, heeft Dunck een spectaculaire win-actie opgezet. Dit zorgde voor een boost van zowel de omzet als de klanttevredenheid.
B2C
Loyaliteitsonderzoek onder abonnees
Dunck heeft Hearst Magazines inzicht verschaft in de loyaliteit van abonnees en verbeterpunten geïdentificeerd, waarna bij de tweede meting positieve ontwikkelingen werden waargenomen.
Verenigingen
Ontwikkeling winbackcampagne
Voor Natuurmonumenten heeft Dunck een winback-programma ontwikkeld, waarmee ze relaties met uitgestroomde leden kan onderhouden en een deel kan terugwinnen.
Charity
Welkomstprogramma voor donateurs
Voor het Liliane Fonds heeft Dunck een welkomstprogramma gerealiseerd dat de rationele en emotionele verbondenheid bij nieuwe donateurs stimuleert en uitstroom beperkt.
Charity
Strategische Loyalty Plan voor donateurs
Voor Milieudefensie heeft Dunck een breed gedragen Loyalty Plan ontwikkeld, waarmee de loyaliteit van financiële relaties aantoonbaar vergroot kan worden.
B2C
Contactstrategie voor leden
Om de uitstroom te beperken, heeft Dunck voor AVROTROS een concept voor een welkomstprogramma voor nieuwe leden en een loyaliteitsraamwerk voor actieve leden ontwikkeld.
B2B
Spaarprogramma voor resellers
Dunck is van ontwikkeling tot realisatie en beheer verantwoordelijk voor het doorlopende spaarprogramma van Financial Lease, waarmee autoverkopers worden beloond.
B2B
Privilegeprogramma voor agrariërs
Voor MS Schippers ontwikkelde Dunck een multilayer loyaliteitsprogramma dat voor een efficiëntere bedrijfsvoering zorgt en bewezen bijdraagt aan de groeidoelstellingen.
Charity
Exit-onderzoek voormalige donateurs
Voor de Hartstichting heeft Dunck onderzoek gedaan naar uitstroom van donateurs. Nadien werd de Hartstichting van handvatten ter verbetering van behouds- en win-backactiviteiten voorzien.
B2C
Strategisch Loyalty Plan
Dunck heeft voor de Nederlandse Energie Maatschappij een loyaliteitsplan ontwikkeld met korte- en langetermijnprojecten. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.
Charity
Welkomstprogramma voor donateurs
Dunck heeft voor KWF een welkomstprogramma ontwikkeld, bestaande uit advies over de inzet en invulling van diverse campagnes gedurende de eerste 18 maanden van het donateurschap.
B2C
Programma evaluatie en optimalisatie
Dunck heeft het huidige loyaliteitsprogramma van Accor Hotels onderzocht en geanalyseerd, waardoor bottlenecks en kansen voor succesvolle doorontwikkeling geïdentificeerd konden worden.
Charity
Visie op loyaliteit en strategie
Dunck heeft voor Amnesty International een visie op ledenloyaliteit ontwikkeld en geadviseerd over de huidige invulling van de communicatiekalender. 
Verenigingen
Voordeelprogramma voor leden
Dunck heeft voor Vakbond FNV het programma Ledenvoordeel FNV ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het programma.

Wij werken ook met trots voor: