Waarom iedere organisatie een Loyalty Marketing Plan zou moeten hebben!

Geschreven door: Leon Toonen

Inhoud van dit artikel:

Waarom een Loyalty Marketing Plan?

Iedere marketeer is bekend met het opstellen van een marketingplan. Vaak is dit een jaarlijks terugkerend ritueel. Hierbij wordt onderzoek verricht om tot inzichten over de markt, het bedrijf, de doelgroep en concurrenten te komen. Vaak mondt dit uit in een SWOT-analyse en confrontatiematrix. Deze analyses vormen de basis voor strategische keuzes en het samenstellen van de marketingmix. Daarna wordt het benodigde budget vastgesteld en een planning gemaakt. Tot zover niks nieuws.

Wat wij als voorvechters van klantloyaliteit helaas bij veel bedrijven merken, is dat – mede door deze traditionele aanpak – de aandacht voor bestaande klantrelaties onderbelicht blijft. Het marketingplan richt zich vaak onevenredig veel op de buitenwereld, terwijl bestaande klantrelaties het bestaansrecht van de onderneming vormen.

Door te weinig aandacht voor bestaande klantrelaties laat een organisatie kansen liggen. Het gevolg is dat uitstroomcijfers kunnen oplopen, de klantwaarde-potentie niet wordt benut en afbreuk van betrokkenheid en tevredenheid op de loer liggen. Voor een duurzame klantrelatie moet een organisatie dit juist zien te voorkomen. Een Loyalty Marketing Plan helpt hierbij.

Hoe stel je een Loyalty Marketing Plan op?

Op basis van onze samenwerking met de marketingafdelingen van toonaangevende Nederlandse organisaties (o.a. KWF, NLE, Ziggo) ontwikkelden wij een methodische aanpak voor het opstellen van een Loyalty Marketing Plan. Intussen wordt deze methodiek door zowel grote als kleine organisaties in B2C en B2B werelden gebruikt.

Onze methodiek is bedoeld voor marketeers die weten dat ze ‘iets’ aan loyaliteit willen en/of zelfs moeten doen en dit op een doordachte manier willen aanpakken. Vragen die door het plan beantwoord worden zijn: wat, hoe, waar, wanneer, door wie en zelfs waarom je überhaupt ‘iets’ aan loyaliteit zou doen.

Onderdelen methodiek Loyalty Marketing Plan

  • Loyalty Analyse: Ontrafelen loyaliteitsproblematiek
  • Loyalty Strategie: Meer jaren visie op loyaliteit en hoe daar te komen
  • Loyalty Paraplu: Overzicht van bestaande en nieuwe loyaliteitsprojecten
  • Loyalty Roadmap: Prioritering, fasering, toewijzing en uitwerking van projecten
Meer weten?
Meer weten over een Loyalty Marketing Plan? Neem dan contact met ons op!