Nederlandse Energie Maatschappij - NLE

Strategisch Loyalty Plan

NLE

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) wilde de beste worden op het gebied van klantbehoud. Wij ontwikkelden een strategisch loyaliteitsplan dat richting geeft aan het bereiken van deze ambitie.

De uitdaging

NLE is in korte tijd snel gegroeid van prijsvechter naar grote en serieuze energieleverancier. NLE had haar basis goed op orde qua data, ict en klantenservice. Daarmee vond zij het tijd voor een volgende stap; de beste worden op het gebied van klantloyaliteit. De directie van NLE gaf Dunck de opdracht om een organisatiebreed loyaltyplan te schrijven.

Onze aanpak

Gedurende een periode van drie maanden werd een intensief samenwerkend projectteam samengesteld bestaande uit directie, ict, marketing, crm, klantenservice en Dunck. Hierbij is eerst een inventarisatie gemaakt van alle bestaande loyalty activiteiten en processen waarna hierop is gereflecteerd binnen het projectteam. Vanuit deze reflectie zijn verbeteringen en gewenste vernieuwingen bepaald. Deze zijn geconcretiseerd in de vorm van uitvoerbare projecten die zijn geplot in de tijd.

Heeft jouw organisatie nog geen Loyalty Marketing Plan?
Volg dan de 4 stappen uit ons whitepaper!

Het resultaat

Resultaat was een organisatie breed gedragen loyaliteitsplan. Dit plan geeft NLE handvatten voor de korte en lange termijn. Het geeft concreet richting aan het bereiken van de ambitie om de beste te worden op het gebied van klantloyaliteit. De verantwoording voor de uitvoering van het plan is in de eigen organisatie belegd. Diverse projecten uit het plan zijn inmiddels opgestart en leveren eerste resultaten op.

Meer succesverhalen

Dunck heeft voor de Nederlandse Energie Maatschappij een loyaliteitsplan ontwikkeld met korte- en langetermijnprojecten. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar.
B2C

Download nu!

Vier handige stappen voor het opstellen van een krachtig Loyalty Marketing Plan

  • In vier stappen een effectief loyalty marketing plan opstellen
  • Krijg inzicht in belangrijke loyalty-pijlers
  • Maak een strategisch en toekomstgericht loyalty marketing plan

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.