Amnesty International

Visie op loyaliteit en strategie

Visie op loyaliteit en strategie

Amnesty is een vereniging die opkomt voor de rechten van de mens. Van deze vereniging kun je lid worden. De bijdrage van leden (in de vorm van geld, tijd en stem) maakt het mogelijk dat Amnesty kan blijven strijden vóór mensenrechten en tégen onrecht. Een omvangrijk en actief ledenbestand is daarom van essentieel belang.

De uitdaging

Amnesty heeft door de jaren heen een omvangrijk ledenbestand opgebouwd. Er vindt veel communicatie met hen plaats over actuele kwesties. Toch bestond het idee dat er wat mist. Daarnaast was er behoefte aan meer consistentie en evenwicht. De uitdaging voor dit traject was om een visie op ledenloyaliteit te ontwikkelen. Alsmede advies uit te brengen om de consistentie en het evenwicht binnen de huidige communicatiekalender te herstellen en ontbrekende onderdelen toe te voegen.

Onze aanpak

Voor het opstellen van een visie op ledenloyaliteit heeft Dunck haar eigen methodiek ontwikkeld. Deze is ook bij Amnesty toegepast. In deze visie is o.a. vastgelegd wat we verstaan onder ledenloyaliteit, hoe dit bij Amnesty tot stand komt, welke speerpunten centraal dienen te staan bij het stimuleren van ledenloyaliteit, welke KPI’s hierbij passen en hoe je deze kunt meten.

Binnen deze visie is nauwkeurige aandacht besteed aan het belang van het verschil tussen loyaal voelen en loyaal gedragen. Door goed op het gevoel van leden in te spelen wordt gewenst gedrag gestimuleerd. Hierbij is het voor charitatieve organisaties van belang om enerzijds de problematiek op de juiste manieren te laden, in dit geval ‘schending van mensenrechten’. Anderzijds is het van belang om verschillende aspecten van Amnesty als oplosser goed te belichten.

Vanuit de visie is gereflecteerd op de huidige communicatiekalender voor leden. Hoe zit het met de intensiteit, diversiteit en aansprekendheid van contactmomenten? Wat komt er voldoende aan bod en wat niet? En natuurlijk, raken we de juiste snaar hiermee? Op basis van de visie en reflectie is advies uitgebracht voor het optimaliseren van de communicatiekalender.

Heeft jouw organisatie nog geen Loyalty Marketing Plan?
Volg dan de 4 stappen uit ons whitepaper!

Het resultaat

De visie dient als strategisch kader bij de benadering van leden in brede zin en de optimalisatie van ledencommunicatie in het bijzonder. Er zijn standpunten ingenomen rond de inzet en eventueel aangepaste invulling van bestaande contactmomenten. Daar waar nodig is er voor nieuwe contactmomenten gekozen. De contactmomenten geven op consistente en gerichte wijze invulling aan de opgestelde visie.

Op basis van onze uitwerkingen is Amnesty aan de slag gegaan met het creëren en implementeren van de contactmomenten. Intussen staan een aantal van deze momenten live. Een van deze momenten is de periodieke ‘Mensenrechten Special’ waarin Amnesty een mensenrechtentopic 360 graden belicht: Wat is het? Waarom belangrijk? Wat doet Amnesty? Met welk resultaat? etc.

Uit onderzoek is gebleken dat de periodieke ‘Mensenrechten Special’ door 85% van de leden als een waardevol en belangrijk contactmoment wordt ervaren. Want mensenrechten zijn soms best ingewikkeld, maar door deze campagne wordt dat voor iedereen begrijpelijk gemaakt. En meer begrip draagt bij aan een verbetering van de loyaliteit.

Meer succesverhalen

Benieuwd naar het geheim achter 85% ledenbetrokkenheid van Amnesty International? Lees dan snel verder en ontdek hoe Amnesty samen met Dunck een vernieuwende visie heeft neergezet, inclusief het succes van de 'Mensenrechten Special'.
Charity

Dunck Loyalty Nieuwsbrief

Ben jij geïnteresseerd in:

  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van donateursloyaliteit;
  • Tips van onze experts om effectief aan loyaliteit te bouwen;
  • Toegang tot gratis loyalty inspiratie, downloads en blogs.

Meld je aan voor de Dunck Loyalty Nieuwsbrief voor de charitatieve markt!

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.