CliniClowns

Loyaliteitsonderzoek onder donateurs

Loyaliteitsonderzoek onder donateurs

CliniClowns is een charitatieve organisatie die ontspanning biedt voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Door middel van oprecht contact en verbeeldingskracht zorgt CliniClowns voor veerkracht en verlichting. Hiermee bieden zij ondersteuning binnen de zorg en dragen zij bij aan het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie.

De uitdaging

CliniClowns is volledig afhankelijk van de bijdragen van haar donateurs. Het voortbestaan van deze bijdragen is daarom van levensbelang. Het heeft dan ook een hoge prioriteit om huidige donateurs te binden en behouden. Om dit te kunnen doen heeft CliniClowns inzicht nodig in de loyaliteitsattitude van haar donateurs en welke stappen eventueel ondernomen kunnen worden om deze attitude verder te verbeteren. De organisatie heeft Dunck gevraagd om de betrokkenheid, de groeipotentie, de beweegredenen en de wensen en behoeften van de huidige groep donateurs in te kaart brengen en de kansen te schetsen waarmee CliniClowns haar loyaliteitsaanpak kan optimaliseren.

Onze aanpak

Dunck heeft twee jaar op rij een loyaliteitsonderzoek uitgevoerd onder actieve donateurs van CliniClowns. Zij werden via zowel e-mail als post uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. In het onderzoek werden donateurs onder andere gevraagd in welke mate zij verwachtten de komende jaren te blijven steunen (gemeten middels de Charity Support Score®), in welke mate zij open stonden om op meerdere / andere manieren hun steun aan CliniClowns te geven (in geld, tijd en stem), in welke mate zij rationeel overtuigd waren van de organisatie, in welke mate zij zich emotioneel verbonden voelden met de organisatie en in welke mate zij zich betrokken voelden bij de doelgroepen waar de organisatie zich voor inzet (zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie). Tevens werden donateurs gevraagd of zij bekend waren met de verschillende communicatiemiddelen, in hoeverre zij daar ook daadwerkelijk gebruik van maken en hoe zij de verschillende communicatiemiddelen beoordeelden. Daarnaast wilde CliniClowns ook graag weten welke werkzaamheden van de organisatie bekend waren onder haar donateurs en welke werkzaamheden nog meer aandacht verdienden.

Na drie weken was er meer dan voldoende respons opgehaald en kon Dunck beginnen met de analyse. De resultaten zijn op totaalniveau geanalyseerd, maar ook verdiept naar verschillende subgroepen binnen de donateursbase om te achterhalen hoe verschillende subgroepen scoorden ten aanzien van loyaliteit. Tot slot zijn er conclusies en concrete aanbevelingen opgesteld, waar CliniClowns mee aan de slag kon om de huidige behoudsaanpak verder te verbeteren.

Wil jij weten hoe loyaal jouw relaties zich voelen?
Ontdek in ons whitepaper welke metrics je nodig hebt!

Het resultaat

CliniClowns heeft meer inzicht gekregen in de loyaliteitsattitude van haar donateurs. Het is duidelijk welke groepen sterk en minder sterk betrokken zijn bij het goede doel. Ook is het CliniClowns duidelijk geworden hoe donateurs haar communicatie beoordelen en waar de grootste verbeterpunten liggen in de huidige behoudsaanpak. Middels een tweede meting die in 2020 heeft plaatsgevonden is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de aanpassingen die CliniClowns op basis van de eerste meting heeft doorgevoerd in haar communicatie en behoudsaanpak, effect hebben gehad op donateursloyaliteit. Met behulp van de resultaten uit het loyaliteitsonderzoek is CliniClowns in staat gesteld om de behoudsaanpak en daarmee de loyaliteit van donateurs jaar op jaar verder te verbeteren.

 

Chantal de Bly – Fondsenwerver, CliniClowns

“Loyaliteitsonderzoek is binnen 2 maanden gedaan door goede projectplanning. Uit het onderzoek kwamen concrete actiepunten, dus een waardevol

onderzoek waarmee je direct aan de slag kunt en niet in de kast beland.”

 

Meer succesverhalen

Na onderzoek van Dunck is duidelijk geworden welke groepen sterk en minder sterk betrokken zijn bij CliniClowns. Op basis hiervan zijn verbeterpunten geïdentificeerd.
Charity

Dunck Loyalty Nieuwsbrief

Ben jij geïnteresseerd in:

  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van donateursloyaliteit;
  • Tips van onze experts om effectief aan loyaliteit te bouwen;
  • Toegang tot gratis loyalty inspiratie, downloads en blogs.

Meld je aan voor de Dunck Loyalty Nieuwsbrief voor de charitatieve markt!

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens. 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.