Ledenvoordeel FNV

Voordeelprogramma voor leden

Voordeelprogramma voor leden

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een werknemersvereniging die de collectieve en individuele belangen behartigt van haar leden op het gebied van werk en inkomen. Met bijna 1 miljoen leden, is de FNV de grootste vakbond in Nederland. De FNV streeft naar een socialer Nederland met fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen.

De uitdaging

Leden worden (en blijven) lid van de FNV voor de collectieve en individuele belangenbehartiging rondom werk en inkomen. Daarnaast wil de FNV haar leden iets extra’s bieden. Tot 2005 bood de FNV haar leden de Countdown Voordeelpas aan. Met deze pas ontvingen de FNV-leden (kleine) kortingen bij diverse winkels, hotels, restaurants, attractieparken, musea, dierentuinen etc. Dit generieke voordeelprogramma werd niet goed gewaardeerd door de FNV-leden en vroeg bovendien om een (te) hoge investering vanuit FNV.

De uitdaging voor Dunck was om de ontwikkeling van een aansprekend loyaliteitsprogramma te combineren met het realiseren van een kostenbesparing.

Onze aanpak

Dunck heeft hiertoe het Ledenvoordeel FNV programma ontwikkeld en is sinds 2005 verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het voordeelprogramma. Het Ledenvoordeel FNV programma biedt de FNV-leden iets extra’s naast de belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen. Daarbij dient het voordeelprogramma een bijdrage te leveren aan de waardering van leden, de gepercipieerde waarde van het vakbondslidmaatschap en het uitdragen van de merkwaarden van de vakbond. Gecombineerd met een kostenplaatje dat grenst aan budgetneutraliteit.

De voordeelpartners
De voordeelpartners binnen het programma bieden een substantieel, exclusief voordeel op producten of diensten die dicht tegen de kernactiviteiten van de FNV liggen. Zo ontvangen de FNV-leden voordeel op opleidingen en cursussen bij NHA, tips en adviezen om grip op hun geld te krijgen én te houden van het Nibud, voordeel op groene energie van Greenchoice, voordeel op schadeverzekering van Univé en nog veel meer.

Om ervoor te zorgen dat Ledenvoordeel FNV consistent invulling geeft aan de gestelde ambities en doelstellingen van het programma, werken we met een kwaliteitskader:

  • De voordeelpartners passen bij de waarden en idealen van de FNV. Denk aan goed werkgeverschap, cao akkoord etc.
  • De voordelen passen bij de thematiek ‘Werk en Inkomen’. Denk aan persoonlijke ontwikkeling, sparen, verzekeringen etc.
  • De voordelen zijn aantrekkelijk voor FNV-leden. Denk aan een relevant product / dienst, substantieel voordeel, exclusief voor FNV-leden etc.

De structuur
Het voordeelprogramma is opgebouwd uit jaar-, tijdelijke en sectorvoordelen. De jaarvoordelen bieden een substantieel en exclusief voordeel aan de leden. Met de tijdelijke voordelen, met een looptijd van één tot drie maanden, zorgen we voor afwisseling en vernieuwing in het programma. Met de organisatie van sectorvoordelen spelen we in op de specifieke voordeelbehoefte van de verschillende sectoren waarin de leden werkzaam zijn. Van Bouw & Wonen tot de Zakelijke dienstverlening.

De communicatie
De voordelen worden onder de aandacht van de bijna 1 miljoen leden gebracht middels items in de jaarlijkse Programmafolder, FNV-magazines, Ledenvoordeel FNV nieuwsbrieven en/of de programmawebsite.

De organisatie
De volledige organisatie van het Ledenvoordeel FNV programma is sinds 2005 in handen van Dunck. Van het samenstellen van een longlist met mogelijke partners tot het afsluiten van overeenkomsten met de door FNV gekozen voordeelpartners, van de verzorging van de communicatie uitingen tot het evalueren en doorontwikkelen van het voordeelprogramma. Jaarlijks benaderen we zo’n 360 mogelijke partners. We presenteren gemiddeld 160 partnervoorstellen aan de FNV, waarvan er 40 door de FNV geselecteerd worden.

Wil jij starten met een loyaliteitsprogramma?
Download dan onze ultieme gids voor het opzetten van een effectief loyaliteitsprogramma!

Het resultaat

Het Ledenvoordeel FNV programma levert als secundaire dienst van de FNV een positieve bijdrage aan de waardering van de leden voor de vakbond. Enkele cijfers:

  • 9 van de 10 leden is bekend met Ledenvoordeel FNV.
  • 7 van de 10 leden geeft aan het initiatief Ledenvoordeel FNV te waarderen.
  • 5 van de 10 leden geeft aan van het Ledenvoordeel FNV gebruik gemaakt te hebben.

 

 

Christian de Boer – Teamleider Marketing, Vakbond FNV

“Dunck is voor de FNV een strategische partner die we in de volle breedte inzetten voor ledenbinding (loyaliteit). Samen proberen we partners te vinden

die passen bij onze uitgangspunten op het gebied van werk en inkomen. Tot dusver lukt dit ons goed.”

 

Meer succesverhalen

Dunck heeft voor Vakbond FNV het programma Ledenvoordeel FNV ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het programma.
Verenigingen

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.