Bakels Senior

Markt- en concurrentieonderzoek

Markt- en concurrentieonderzoek

Royal Bakels Senior NV is een vooraanstaande wereldspeler op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige bakkerij ingrediënten, waaronder bakpoeder, broodmixen,  cakemixen en bindmiddelen. Bakels levert haar producten en diensten rechtstreeks aan ambachtelijke bakkers, maar ook via de verschillende groothandels.

De uitdaging

Bakels opereert in een volwassen markt met een tiental grote spelers die elkaar weinig ontlopen en waar details het verschil maken. Daardoor is duurzame groei realiseren binnen de bakkersmarkt lastig. In dit kader heeft Bakels Dunck gevraagd om een onderzoek uit te voeren waardoor inzicht verkregen wordt in de daadwerkelijke marktpositie van Bakels en hoe ambachtelijke bakkers en verschillende stakeholders de producten, acties en onderlinge relatie beoordelen. Dit inzicht is belangrijk om te bepalen hoe Bakels zich verder kan onderscheiden en wat Bakels kan doen om te groeien.

Onze aanpak

Voordat de bakkers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, is er eerst een beeld van de marktpositie van Bakels geschetst op basis van interne gesprekken met stakeholders. Hierin werd o.a. stil gestaan bij het product, het merk, de prijs, de acties en de relatie. Dit geschetste beeld is vervolgens in de praktijk getoetst.

Om de marktpositie van Bakels onder ambachtelijke bakkers in kaart te brengen zijn middels kwantitatief, anoniem onderzoek verschillende KPI’s uit het zogeheten merkkrachtmodel getoetst. In het onderzoek kwamen o.a. merkbekendheid, vertrouwdheid, indruk, imago, overweging, voorkeur en aanbeveelintentie aan bod. Daarbij is niet alleen gekeken hoe Bakels presteert op de diverse merk KPI’s, maar ook hoe collega-fabrikanten hierop presteren. Op deze manier is inzichtelijk gemaakt hoe ambachtelijke bakkers de verschillende leveranciers van bakkerij ingrediënten percipiëren en waar zowel de sterke als zwakke punten van iedere leverancier liggen.

Naast merkkracht zijn ook het productassortiment, marketing acties, ondersteunende diensten en accountmanagement getoetst, veelal op bekendheid en beoordeling. Hierdoor is achterhaald waar voor Bakels de grootste kansen liggen om haar marktpositie verder te versterken.

Nadat er voldoende respons van stakeholders en bakkers was verzameld, is er een start gemaakt met de analyse en is een uitgebreid onderzoeksrapport opgesteld waarin de belangrijke resultaten zijn weergegeven en conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd. Op verzoek is in het bijzonder stilgestaan bij welke vormen van relatiemarketing het best aansluiten bij Bakels en klantbehoeften.

Ook inzicht in de loyaliteit van je klanten?

Het resultaat

Bakels heeft inzicht gekregen in haar marktpositie en die van haar belangrijkste concurrenten. Duidelijk is geworden waar de sterke en minder sterke punten van de organisatie liggen en welke vormen van relatiemarketing de organisatie de meeste kans van slagen hebben om toekomstige groei te realiseren.

 

Ronald Menting – Managing Director, Royal Bakels Senior

“Nadat de kaders van een opdracht duidelijk zijn bepaald ontpopt Dunck zich als een enthousiaste, ter zake kundige partij die haar opdrachtgever

waar nodig onder de arm neemt teneinde de doelstellingen van een opdracht te realiseren. Ze geven daarbij blijk van grote betrokkenheid bij de

problematiek van de opdrachtgever.”

 

Meer succesverhalen

Dunck heeft voor Bakels een onderzoek uitgevoerd om o.a. inzicht te verkrijgen in hun marktpositie, en is er gekeken hoe Bakels zich verder kan onderscheiden en kan groeien.

Neem direct contact op

Wij helpen je graag verder met jouw loyaliteitsvraagstuk! Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.