Audax Publishing

Interactief Loyalty Dashboard

Interactief Loyalty Dashboard

Audax Publishing is met bekende titels als Vriendin, Weekend, Santé, Girlz, Hitkrant en HP/De Tijd een van de grootste mediabedrijven in Nederland. Met haar titels bereikt Audax maandelijks bijna 3 miljoen Nederlanders, hoofdzakelijk vrouwen.

De uitdaging

Vanuit de overtuiging dat tevreden abonnees een sleutelrol spelen in het succes van de organisatie, wil Audax de abonnees van haar verschillende titels meer centraal stellen. In samenwerking met Dunck heeft Audax eerst een Loyalty Strategie opgesteld voor één van de titels. Hieruit is een concrete roadmap voortgekomen waarmee de komende jaren stapsgewijs gebouwd kan worden aan binding en behoud van abonnees. De aanpak voor deze titel dient als blauwdruk voor de overige titels.

Een van de aandachtsgebieden voor Audax betrof ‘Loyalty Regie’. Dit gaat over het structureel meten en monitoren van de ontwikkeling van abonneeloyaliteit, alsmede het uitdragen en verankeren van abonneeloyaliteit binnen de gehele organisatie. Als uitgever is het soms lastig om nauwkeurig te meten hoe loyaal abonnees zich gedragen.

Om die reden heeft Audax aan Dunck gevraagd om te helpen bij het vaststellen van de juiste loyalty KPI’s, de juiste manier om deze te meten en de juiste wijze van rapporteren.

Onze aanpak

Allereerst zijn middels een gezamenlijke werksessie de belangrijkste loyalty KPI’s en definities bepaald en gedocumenteerd. Vervolgens heeft Dunck, op basis van de definities en de data die door Audax is aangeleverd vanuit het abonnementensysteem, een interactief Loyalty Dashboard opgesteld.

In het Loyalty Dashboard zijn de belangrijkste loyalty KPI’s opgenomen, waarbij middels verschillende filters (op o.a. wervingskanaal & – propositie maar ook op demografische gegevens) gewenste inzichten naar voren te halen zijn. Ook is het dashboard zodanig opgesteld dat het op structurele basis eenvoudig is te updaten zodat Audax op ieder moment kan beschikken over de laatste cijfers.

Nadat de belangrijkste KPI’s zijn vastgesteld en het Loyalty Dashboard is opgeleverd, heeft Dunck een rapportage template gedeeld. Hiermee kunnen marketeers van Audax periodiek een interne managementrapportage uitbrengen op een consistente, overzichtelijke en aansprekende manier.

Wil jij weten hoe loyaal jouw relaties zich gedragen?
Ontdek in ons whitepaper welke metrics je nodig hebt!

Het resultaat

Audax heeft een complete set aan loyalty KPI’s verkregen, waarbij iedere KPI voorzien is van een duidelijke definitie. Daarnaast is vastgesteld en gedocumenteerd volgens welke methodiek deze worden gemeten.

Tevens is een pragmatisch, interactief Loyalty Dashboard ontwikkeld. Binnen het Loyalty Dashboard zijn de KPI’s op een heldere en overzichtelijke manier gerapporteerd waarbij Audax de vrijheid heeft om deze naar eigen wens te filteren en verder in te richten.

Meer succesverhalen

Lees hier over Audax Publishing, het mediabedrijf achter de titels zoals Vriendin, Weekend en Girlz. Ontdek hoe Dunck met een uitgebreide set Loyalty KPI's en een doordacht interactief dashboard de betrokkenheid heeft verbeterd.
B2C

Download nu!

Hoe loyaal gedragen jouw klanten zich?

  • Krijg inzicht in klantloyaliteit met behulp van relevante metrics
  • Leer over de verschillende fases van klantloyaliteit
  • Krijg inzicht in de opbrengst van een klant

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Download nu!

De Klantpiramide Calculator

 Benieuwd hoe deze klantwaarde zich ontwikkeld, download dan ook de CLV Calculator

  • Krijg inzicht in jouw topklanten
  • Krijg inzicht in de klanten met de meeste groeipotentie
  • Bepaal jouw klantstrategie middels de klantpiramide calculator 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Bel of je mail je ons liever? Dat kan natuurlijk ook! 

Solliciteren

Doe hieronder snel jouw sollicitatie. Door je gegevens achter te laten weten wij wie jij bent en kunnen wij contact met je opnemen. Binnen 14 dagen nemen wij jouw sollicitatie in behandeling.